เครื่องฟอกอากาศควรวางในตำแหน่งที่มีการกระจายอากาศที่ดีในห้อง เช่นใกล้กับตัวพัดลมหรือแหล่งกำเนิดอากาศสด