เครื่องฟอกอากาศช่วยลดอนุภาคฝุ่น, สารต่างๆ และเชื้อโรคในอากาศที่คุณหายใจ เพิ่มความสะอาดและปลอดภัย