เครื่องฟอกอากาศช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ, การแพ้ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ