เครื่องฟอกอากาศคืออุปกรณ์ที่ใช้กรองและล้างอากาศจากสารต่างๆ เช่น ฝุ่น, ไร, แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศที่เราหายใจ