เครื่องฟอกอากาศสามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามความต้องการ หากคุณต้องการรักษาคุณภาพอากาศในห้องตลอดเวลา สามารถเปิดเครื่องฟอกอากาศได้ตลอดวัน