เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะมีการทำงานที่เงียบกว่า ปล่อยมลพิษน้อยกว่า และมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานที่ดีกว่า เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะมีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่า แต่ต้องใช้น้ำมันที่ผสมน้ำมันเครื่อง