การเลือกเครื่องตัดหญ้าที่ดีขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการตัด รวมถึงงบประมาณและความต้องการใช้งานส่วนบุคคล โดยทั่วไป เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กถึงกลาง ในขณะที่เครื่องตัดหญ้าน้ำมัน 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่