เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ามีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และมีเสียงรบกวนน้อยกว่าเครื่องตัดหญ้าน้ำมัน นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษ