เครื่องดูดฝุ่นไร้สายเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับสายไฟไปยังกำแพงหรือเตาเผาในการใช้งาน มันมีแบตเตอรี่ในตัวเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้โดยอิสระและสะดวกมากขึ้น