มีหลายรุ่นที่มีขนาดเล็กแต่มีพลังงานมาก คุณสามารถค้นหารุ่นที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงแม้จะมีขนาดเล็ก