เครื่องดูดฝุ่นไร้สายมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟหรือหาที่ชาร์จในการใช้งาน และสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่อย่างอิสระ