ข้อเสียของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรวมถึงความจุของถังฝุ่นที่จำกัดและราคาที่สูงกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายบางรุ่น นอกจากนี้ บางรุ่นอาจมีประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นที่ต่ำกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายบางรุ่น