เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์คือเครื่องดูดฝุ่นที่ถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์และโปรแกรมควบคุม เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวโดยไม่ต้องควบคุมด้วยมือ