การเลือกแบบฝาขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายและความต้องการ ถ้าต้องการความทันสมัยและความสามารถในการปรับแรงดันน้ำ เครื่องซักผ้าฝาหน้าอาจเป็นตัวเลือกที่ดี ส่วนเครื่องซักผ้าฝาบนมักมีความสามารถในการเพิ่ม-ลดผ้าและราคาที่ถูกกว่าฝาหน้า