ราคาของเครื่องซักผ้าขึ้นอยู่กับแบรนด์และความสามารถของรุ่นนั้นๆ สามารถตรวจสอบราคาที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ออนไลน์