หากคุณพบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Blued โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ใส่ข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านอย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงอยู่ ลองรีเซ็ตรหัสผ่านหรือติดต่อทีมสนับสนุนของ Blued สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม