ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม หากต้องการสร้าง EA ด้วยตัวเอง ความรู้ในการเขียนโปรแกรมจะเป็นข้อได้เปรียบ