อาหารแมวไม่เค็มคืออาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักและมีปริมาณโซเดียมที่ต่ำ เพื่อช่วยรักษาสุขภาพของไตและหัวใจของแมว อาหารประเภทนี้เหมาะสำหรับแมวที่มีปัญหาสุขภาพหรือแมวที่มีอายุมากขึ้น