อาหารแมวเกรด Holistic มักจะมีราคาสูงกว่าอาหารแมวปกติ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพสูงและไม่มีสารเติมแต่งที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอาหารแมวที่มีคุณภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพและโรคของแมวในระยะยาว