อาหารแมวเกรด Holistic คือ อาหารแมวที่มุ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษาสุขภาพแมวทั้งหมด ไม่เพียงแต่เฉพาะระบบใดระบบหนึ่ง เน้นไปที่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ โภชนาการที่สมดุล และไม่มีสารเคมีหรือวัตถุดิบที่อาจทำให้แมวแพ้