ราคาอาหารแมวแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและสูตรอาหาร ราคามักอยู่ระหว่างหลักร้อยถึงหลักพันต่อแพ็คหรือถุง