อาหารแมวที่มีราคาประหยัดแต่มีคุณภาพ เช่น Whiskas หรือ Friskies มีส่วนผสมที่ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ