อาหารเสริม DHC ปลอดภัยเมื่อรับประทานตามคำแนะนำ แต่ควรปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาสุขภาพหรือกำลังใช้ยาอื่นๆ