อาหารเสริม DHA ควรเริ่มให้เมื่อลูกอยู่ในช่วงพัฒนาการสมอง ปรึกษาแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม