อาหารเสริมไม่ส่งผลให้ลูกอ้วน แต่มันสามารถช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารที่จำเป็นในกรณีที่เด็กไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มใช้สินค้าเสริมอาหาร