อาหารเม็ดสุนัขมักจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุล สุนัขแต่ละตัวอาจมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน การเลือกอาหารสุนัขควรพิจารณาความต้องการเฉพาะ