ยี่ห้อที่ดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการทางโภชนาการของสุนัข การเลือกยี่ห้อที่ดีควรเน้นไปที่คุณภาพสารอาหาร และการออกแบบที่ตรงกับความต้องการของสุนัข