อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • ความปลอดภัย: ไม่มีสารเจือปนหรือสารกันเสียที่เป็นอันตราย
  • คุณค่าทางโภชนาการ: มีสารอาหารที่เหมาะสมกับวัยเด็ก เช่น วิตามิน, แร่ธาตุ และโปรตีน
  • ความเหมาะสมตามอายุ: สูตรอาหารควรเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก
  • รสชาติที่เหมาะสม: ควรมีรสชาติที่เด็กชอบและสามารถยอมรับได้
  • ความง่ายในการบริโภค: เนื้อสัมผัสที่เหมาะสม ไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กในการกิน
  • การเก็บรักษา: ควรเก็บรักษาได้ง่ายและมีอายุการใช้งานที่เพียงพอ