“สวัสดีวันอาทิตย์” เป็นภาษาไทย แปลว่า “Hello Sunday” หรือ “Good Morning Sunday” ในภาษาอังกฤษ ในขณะที่ “Happy Sunday” หมายความว่า “วันอาทิตย์ที่สุขสันต์”