เป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตของโรงเรียนฮอกวอตส์ และเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวใน