หวยเป็นการพนันที่เสี่ยงสูงแต่ใช้เวลาไม่นาน ในขณะที่หุ้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเจริญเติบโตของบริษัท ดังนั้นไม่สามารถพิจารณาว่าอะไรดีหรือแย่กว่ากัน