หุ้นและหวยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หวยเป็นรูปแบบของการพนัน ในขณะที่หุ้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่ยังมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการเจริญเติบโตของบริษัท