ใช่ ThaiFlirting ช่วยเชื่อมต่อกับคนต่างชาติที่มีความสามารถในการพูดภาษาไทยหรือมีความสนใจที่จะเรียนรู้