หวยมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าจะได้รับรางวัล