หวยคือรูปแบบหนึ่งของการพนันที่ใช้ใบตัดสินใจหรือลอตเตอรี่เพื่อระบุผู้ที่ได้รับรางวัล