สามารถหยุดใช้ EA โดยการปิดการทำงานของมันในแพลตฟอร์มเทรดหรือถอน EA ออกจากแพลตฟอร์ม