ภาคต่อที่ตรงกันของ “แฮรี่ พอตเตอร์และเจ้าฮาลโลว์ความตาย” คือ “แฮรี่ พอตเตอร์และเจ้าฮาลโลว์ความตาย ภาค 2” ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของภาพยนตร์แฮรี่พอตเตอร์