สแน็คบาร์ธัญพืชมักมีส่วนผสมหลักจากธัญพืช เช่น โอ๊ต, ข้าวโพด, หรือข้าวบาร์เลย์ อาจจะมีการเติมถั่ว, ผลไม้แห้ง, หรือเมล็ดพืชต่างๆ เพื่อเพิ่มค่าโภชนาการและรสชาติ