สเตรท Straight คือ บุคคลที่รู้สึกดึงดูดทางเพศต่อบุคคลที่มีเพศตรงข้าม