ไม่มีสูตรที่เหมาะกับทุกแมว ควรเลือกสูตรตามความต้องการและลักษณะพิเศษของแมว เช่น อาหารสำหรับแมวเล็ก แมวที่มีปัญหาสุขภาพ หรือแมวที่มีความต้องการพิเศษ