ถ้าสุนัขแสดงอาการแพ้อาหาร เช่น อาการเจ็บท้อง การถ่ายท้องเสีย หรือการคัน ควรปรึกษาสัตวแพทย์ อาจต้องเปลี่ยนสูตรอาหารหรือยี่ห้อเพื่อให้เหมาะสมกับสุนัข