สีรุ้งประกอบด้วยสีแดง, ส้ม, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, อินดิโก, และม่วง