ใช่ สามารถใช้เครื่องฟอกอากาศร่วมกับพัดลมได้เพื่อกระจายอากาศบริสุทธิ์ในห้องทั่วไป