สัญลักษณ์หลักๆ ได้แก่ หัวใจ (Like), เครื่องหมาย X (Nope), ดาว (Super Like) และสายฟ้า (Boost)