สามารถส่งได้ตลอดวัน! แต่หากต้องการสร้างบรรยากาศที่ดีเช้าวันเสาร์, คุณอาจส่งข้อความช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันเพื่อส่งกำลังใจในการเริ่มต้นวัน