สวัสดีวันอาทิตย์ คือการสื่อสารความรู้สึกหรือการส่งความคิดถึงในวันอาทิตย์ ซึ่งมักจะใช้เป็นข้อความสวัสดีหรือคำอวยพรสำหรับวันนั้น