ได้เลยค่ะ สามารถใช้คำคม ความคิดของตัวเองเพื่อสร้างข้อความ  ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง