ใช่ สร้อยข้อมือทองไม่เพียงแต่เป็นของขวัญที่มีความหมาย แต่ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและสามารถเพิ่มขึ้นในระยะยาว