ลายดาว ลายสัตว์เลี้ยง ลายหัวใจและลูกปัด ลายดอกไม้ และลายตัวอักษร ถือเป็นลายยอดนิยมสำหรับสร้อยข้อทองมือเด็ก