ไปที่การตั้งค่าในแอพ Tinder และเลือก ‘Get Tinder Gold’ เพื่อทำการสมัคร